นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมเมื่อท่านมีการเข้าระบบ นโยบายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือแม้ว่าท่านจะมีการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ตาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือส่งมอบข้อมูลของท่านต่อองค์กรอื่น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ที่ท่านได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีส่วนตัว และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่กรอกบนเว็บไซต์เพื่อการสั่งซื้อและจัดส่งจะดำเนินไปด้วยดี โดยใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากท่านเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ การจัดส่งอีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับท่าน

เว็บไซต์ richyrichland.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อ การป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ในขณะที่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว และยอมรับความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม