สนใจโปรโมชั่นกรุณากรอกข้อมูล

เงื่อนไขของแคมเปญ

  1. สําหรับลูกค้า SCB เมื่อแสดงแอป SCB EASY กับเจ้าหน้าที่ขายของโครงการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
    – ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท โดยสิทธิพิเศษ ขึ้นอยู่กับโครงการและแบบบ้านที่กําหนด 
    – ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดจํานอง ค่าส่วนกลาง ค่ามิเตอร์น้ํา และ ค่ามิเตอร์ไฟ โดยสิทธิพิเศษ ขึ้นอยู่กับโครงการและแบบบ้านที่กําหนด
  2. รายการสิทธิพิเศษนี้ สําหรับลูกค้าที่ทําการจองบ้านใหม่ในโครงการริชชี่ริชแลนด์ สันทรายหลวง เท่านั้น
  3. ส่วนลดและสิทธิพิเศษจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  4. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ บริษัท ริชชี่ริชแลนด์ จํากัด กําหนดเท่านั้น ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการรับผิด ซอบข้อโต้แย้งใด และเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการส่งมอบสิทธิพิเศษข้างต้น
  5. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายของโครงการบ้าน ริชชี่ริชแลนด์ สันทรายหลวง กรุณา ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ริชชี่ริชแลนด์ จํากัด โทร. 053-014914 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. 
  6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า